WASPADA Blog ini ada memakai bahasa Sabah, dan kadang-kadang, bahasa Brunei.

05 Disember 2013

Tajwid- Makhraj Lisaniyyah bahagian 1

Makhraj lidah merupakan antara pelajaran yang paling hensem dalam ilmu tajwid dalam bidang makharij al-huruf. Ini kerana makhraj lidah membabitkan lapan belas huruf dari sepuluh sub-makhraj yang berbeja. Berbeza.

A. Pangkal lidah / Lahwiyyah ( لهوية )
Tatkala pangkal lidah dinaikkan ke lelangit lembut, aww, lalu ditekankan pada anak tekak gantung-gantung, maka terhasillah bunyi huruf qaf ( ق ).
ق

Andal pangkal lidah itu dijauhkan sikit ke luar dari anak tekak terbabit, terhasil pula bunyi huruf kaf ( ك ).
ك


B. Pertengahan lidah / Syajariyah ( شجرية )

Tatkala bahagian tengah lidah diangkat ke lelangit keras lalu terdapat tekanan angin, maka terhasillah huruf jim ( ج ), syin ( ش ), dan ya ( ي ). Perbezaan bunyi adalah mengikut setakat level mana lidah itu dikasi naik.
ي ش ج


C. Siring lidah / Janbiyyah ( جنبية )
Sepanjang bahagian siring lidah ditekankan pada geraham atas, kanan atau kiri pilihlah yang mana satu. Terhasillah bunyi huruf dhad ( ض ).
ضSekian bahagian satu. Yay.....

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Katakan sesuatu yang melimpas di fikiran.